Naša kompanija

ButanGas Internacional Beograd je najmlađa među kompanijama u Grupi i predstavlja primer o volji i želji Grupe za širenjem njenih aktivnosti i stavljanja na raspolaganje sposobnosti i iskustva koje je stečeno u njenoj 58-godišnjoj istoriji pružanja kvalitne usluge, sigurnosti rada i filozofije kompanije koja sarađuje sa potrošačima, čije zadovoljstvo predstavlja naš glavni cilj.

NAŠA MISIJA
Naša misija je da pružimo brzu i redovnu uslugu po konkurentnim cenama, u specijalnom okruženju i odličnim tehnološkim uslovima.

NAŠ CILJ
Vizija koju ima ButanGas International je da do 2010. godine, postane najsigurniji, najefikasniji i sa stanovišta ekologije, najbezbedniji TNG dobavljač u Srbiji.

OSNOVE NAŠEG BUDUĆEG RADA
Poštovanje klijenta, zadovoljenje njegovih potreba na najefikasniji, najsigurniji i najkvalitetniji način koji istovremeno doprinosi očuvanju životne sredine.