Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3

Istorija

ButanGas Internacional Beograd je najmlađa među kompanijama u Grupi i predstavlja primer o volji i želji Grupe za širenjem njenih aktivnosti i stavljanja na raspolaganje sposobnosti i iskustva koje je stečeno u njenoj 58-godišnjoj istoriji pružanja kvalitne usluge, sigurnosti rada i filozofije kompanije koja sarađuje sa potrošačima, čije zadovoljstvo predstavlja naš glavni cilj.

ButanGas – Dragan Grupa je usko vezana za svog Osnivača, profesora dr. Đuzepe Konstantino Dragana. Već je bio prisutan na austrijskom tržištu u oblasti tečnog naftnog gasa, kada je 13. decembra 1948. u Italiji, osnovao preduzeće ButanGas, čija je delatnost bila “skladištenje, prerada i distribucija Tečnog Naftnog Gasa ili TNG-a”. Ovaj novi vid energije će uskoro postati široko poznat u tim teškim posleratnim godinama kao jeftini energent, lak za upotrebu. ButanGas je već tada zauzeo veoma značajno mesto na tržištu TNG-a, sa ciljem da postane još veći u godinama koje dolaze.

Uspeh u Italiji i iskustvo koje je stekao u Austriji, omogućili su Osnivaču da krene u velika investiranja u drugim evropskim i prekomorskim zemljama, npr. kao prvo u Grčkoj, zatim u Maroku (1953) i u Nemačkoj (1955). Ove tri kompanije su formirale prvo pravo jezgro buduće dobro poznate ButanGas – Dragan Grupe.

Brz ekonomski razvoj Starog Kontinenta, pedesetih godina prošlog veka, i povećanje energetskih potreba u kućnoj i industrijskoj upotrebi, omogućilo je širenje i razvoj kompanija iz ove Grupe koja je bila sposobna da osvoji tržište koje se nalazilo u konstantom porastu. ButanGas – Dragan Grupa je demonstrirala ne samo sposobnost u prilagođavanju promenama, već i sposobnost u razvoju distributivnog tržišta, na primer malih rezervoara “petit-vrac” (ButanGas je bio jedan od pionira u ovom polju), što je Grupi omogućilo da bez gubitaka prebrodi veliku energetsku krizu sedamdesetih.

Kvalitet usluge, pažljivost prema klijentu, stručnost, obuka svojih radnika, kao i sigurnost svojih postrojenja, predstavljaju glavne vrednosti za ButanGas Grupu. Devedesetih godina prošlog veka, posle pada istočno-evropskog sistema vladavine i kao posledica liberalizacije ekonomije, ButanGas – Dragan Grupa počinje da primenjuje politiku masovnih investicija u celoj regiji, sa verom u velike potencijale lokalnog TNG tržišta. Sestre kompanije su osnovane u Rumuniji, rodnoj zemlji prof. dr. Konstantina Dragana, Poljskoj, Albaniji i Bugarskoj.