Osnivač

Rođen u Lugožu (Rumunija) 20. juna 1917. godine, osnivač ButanGas S.p.A. Đuzepe Konstantino Dragan (Giuseppe Costantino Dragan) počinje svoj uspešan životni put već nakon završetka srednje škole, upisom na Pravni fakultet u Bukureštu.

Diplomirao je 1938. godine, a pri kraju vojnog roka koji je služio kao artiljerac 1940. godine, dobija stipendiju od Italijanskog Kulturnog Centra, i seli se u Italiju da bi pohađao finansijske i političke nauke na Univezitetu “La Sapienza” u Rimu gde dolazi u kontakt sa poznatim doktorom pravnih nauka Điorđom del Vekiom (Giorgio del Vecchio), postaje njegov učenik i prevodi na rumunski jezik čuveno delo “Lezioni di filosofija del diritto” (Lekcije iz filozofije prava). U Rimu je ponovo diplomirao i završio doktorat iz prava, i odlučuje da ostane u Italiji. Tokom tih godina Đuzepe Konstantiono Dragan, počinje sa svojim uspešnim poslom koji postaje njegovo zanimanje, tako što je počeo da uvozi gorivo iz Rumunije. Po završetku Drugog svetskog rata, Italijia je pretrpela poraz i bilo joj je potrebno sve, a Đuzepe Konstantino Dragan je bio spreman da uvidi veliku poslovnu priliku koja proizilazi iz te situacije. Butan Gas S.p.A. je osnovan 13. decembra 1948. godine, specilizovan za distribuciju i punjenje Tečnog Naftnog Gasa(TNG-a). I zaista, tih godina on uspeva da promeni svoj život i učvrsti svoj posao tako da postaje jedan od vodećih poslovnih ljudi.

Poslovne aktivnosti ga prisiljavaju da napusti voljeni Rim, i da se preseli u Milano koji postaje, kako njegov operativni centar, tako i vrata prema celoj Evropi, a takođe i sredstvo da u potpunosti demonstrira kulturu i preduzetništvo. Zajedno sa širenjem posla, on širi svoje vidike i postiže veliki poslovni uspeh, a takođe pruža veliki doprinos u različitim sektorima ljudskog znanja. Pošto je savladao ekonomsku teoriju, radi kao zamenik predsednika, a zatim i kao predsednik Internacionalne Marketing Federacije, u dva mandata po pet godina. Preko organizacije kongresa i seminara, on pomaže u stvaranju Marketinške Asocijacije u različitim zemljama Starog Kontinenta.

Takođe, on je dao veoma značajan podsticaj za razvoj međunarodnih trgovinskih odnosa, kao aktivan član Međunarodne Privredne Komore i kao osnivač Italijansko-Rumunske Privredne Komore (1973), vremenom postaje vrlo važna osoba u odnosima ove dve zemlje. Kasnije, možemo uočiti brojne aktivnosti koje je pokretao glavni osnivač, kako bi podržao ideju građenja evropske ekonomije i kulture, ne samo kao neko ko donosi evropski duh, već neko ko potvrđuje postojanje “prave Evrope” od Atlantika do 30° meridijana odakle kreće Azija.

15. maja 1950. godine, izlazi prvi broj Evropskog Biltena, mesečnog magazina koji govori o evropejstvu. Ovaj magazin je jedinstven na svoj način, štampan je više od pola veka na italijanskom i francuskom jeziku.Budući da je bio svestan uloge kulture, kombinovanjem preduzetništva i kulture, uspeva da ostvari još jedan san: da stvori Evropsku Kulturnu Federaciju.

Svi ovi napori vode do osnivanja Draganove Evropske Federacije 1967. u Španiji (Palma de Majorka) i u Italiji (Rim), a potom, u različitim vremenskim intervalima, otvaraju se brojna sedišta u mnogim zemljama. Deklarisani cilj Federacije je da doprinosi širenju ideje prave Evropske Unije preko bliskih kontakata sa glavnim organizatorima, radi građenja i uvećavanja jednog već širokog načina mišljenja, putem različitih vrsta izložbi i proslava.

Druge kulturne i trgovinske aktivnosti su postale veoma važne u životu Đuzepe Konstantino Dragana. Ne možemo, a da ne pomenemo da je radio kao pisc i istoričar, što mu je donelo zaslužena priznanja u akademskoj oblasti kao što su nominacija za asistenta profesora Marketinga i Ekonomije na Univerzitetu u Bukureštu, kao i povremenog profesora na Londonskom Univerzitetu (City University Business School). Đuzepe Konstantino Dragan je, takođe, član Akademije Nauka u Nju Jorku i Rumuniji.